25.7.13

Photo - BIGBANG ALIVE GALAXY TOUR DVD Photobook [Scans] G-dragon
Cr as tagged 
Via Soompi Bigbang

มีภาพมาอีกเรื่อยๆ จะเพิ่มเติมภายหลังค่ะ