6.8.13

CLIPS & PHOTO [Cap& Gif] - G-Dragon on Section TV [040813]CR AS TAGGED
VIA SOOMPI-BIGBANG

ดูคลิปอยู่ด้านในนะจ๊ะCR [BTS] 130804 G-Dragon on Section TV by bbvipchannel

PHOTO CREDIT
unfbigbang@tumblrkwonzz@tumblr , daegasm@tumblr ,  eteru@tumblr ,  hell-ogoodbye@tumblr ,
 a-night-in-december@tumblr , shinealight18@tumblr
via Soompi Bigbang