1.9.13

>[Photo ] G-DRAGON 2013 1ST WORLD TOUR [ONE OF A KIND] THE FINAL [D1] [part 3 ]


cr as Tagged
via Soompi bigbang

ทุกรูปที่โชว์ เป็นภาพต้นฉบับ (ซึ่งบางรูปก็ใหญ่มาก )
 ไม่ได้ย่อขนาดเพราะฉะนั้น เซฟไปได้เลยค่ะ

All Big Photo just click Save ascr as Tagged
via Soompi bigbang