8.5.15

Clips Bigbang Bae Bae @ McountDown 08.05.15

Cr Bigbang

Clips Bigbang Loser @ McountDown 08.05.15

Cr Bigbang

20.4.15

[INFO] TOP 's Instagram

เป็นนิมิตรหมายที่ดี ท็อปมีInstagram แล้ว


17.4.15

[Teaser] Bigbang Made


Cr Bigbang

[News] Bigbang Present Made Poster
Via @ygent_official: [BIGBANG - 'BIGBANG PRESENTS : MADE' POSTER]
originally posted by http://t.co/XZQ3IOI9MY
#BIGBANG2015 #BBMADE http://t.co/KjWL4OG8Uy