25.4.15

Photo Bigbang Made Tour Korea D-1

Via TwitterINFO Bigbang New Single Titles

Via Twitter


20.4.15

[INFO] TOP 's Instagram

เป็นนิมิตรหมายที่ดี ท็อปมีInstagram แล้ว