25.10.13

PHOTO - Seungri Oricon Style Interview [131024]
CR Oricon Style
VIA SOOMPI BIGBANG