17.1.14

PHOTO - GDYB in Paris Fashion Week 16-17.01.14CR boyofipanema + mikeehos siaopkhou + lovelybitchxoxo + estherquek@Instagram + AS TAGGED

VIA TWITTER  koreanghetto