9.10.13

News - Seungri Album Top 1 on Oricon Day-chart 081013 via Twitter