10.10.13

[PHOTO]Seungri on fun vol.121via::@ yoooouBB  Twiter