25.7.13

Photo - BIGBANG ALIVE GALAXY TOUR DVD Photobook [Scans]. Daesung
Cr as tagged 
Via Soompi Bigbang

มีภาพอีกเรื่อยๆ จะอัพเพิ่มเติมภายหลังนะคะ