25.7.13

Photo - BIGBANG ALIVE GALAXY TOUR DVD Photobook [Scans] Seungri


Cr as tagged 
Via Soompi Bigbang

Will be update more photo soon.

Cr as tagged
Via Soompi Bigbang 

อัพเรื่อยๆ ถ้ามีภาพเพิ่มเติมค่ะ